Световен доклад за бедствията 2020

ХУМАНИТАРЕН ОТГОВОР НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец публикува Световния доклад за бедствията през 2020 г., който акцентира върху необходимостта от спешни действия за защита на уязвимите общности от въздействието на климатичните промени, както и ясни препоръки за  постигането на тази цел.

Пандемията от COVID-19 показа колко уязвим е светът при настъпването на глобална криза. Но друга, по-голяма катастрофа с опустошителни последици се формира вече в продължение на десетилетия.Човечеството все още изостава в усилията си да се справи с климатичните промени и адаптирането към новите реалности.

Световният доклад за бедствията за 2020 г. със заглавие: „Да се справим заедно с хуманитарните въздействия на климатичната криза“ препоръчва мерки, подпомагащи смекчаването и адаптацията към климатичните промени; гарантиране сигурността на основната инфраструктура (училища, болници, детски и домове за стари хора, стени, електроцентрали и водоснабдителни и санитарни съоръжения); преглед на нормативната база и плановете за управление на риска от бедствия; инвестиране в системи за ранно предупреждение и ранно действие; осигуряване на децентрализиран достъп до финансиране на дейности за адаптиране и управление на риска, особено на местно ниво.

По този повод председателят на БЧК акад. Христо Григоров заяви: „Доброволците и служителите на Българския Червен кръст винаги са оказвали помощ на уязвими групи и засегнати лица от бедствени и кризисни ситуации. Не спират да работят усилено  и сега както за повишаване информираността на населението по отношение разпространението и начините за предпазване от COVID-19, така и по редица големи програми за хуманитарно подпомагане на растящия брой нуждаещи се хора.“

Според акад. Григоров много общности в България са засягани едновременно или последователно от кризи от различен характер. “И именно тук може да се направи много, за да се помогне на хората да се адаптират към проблемите, свързани с климатичните промени и за намаляване на риска от тях. Световният доклад за бедствията дава ясни препоръки как това да бъде постигнато и ние много внимателно ги разглеждаме, за да можем да намерим най-удачния вариант за тяхното приложение в България.”

В съответствие със спецификата в нашата страна, БЧК продължава да развива дейностите си, свързани с: повишаване информираността на различни групи от населението за настоящите и бъдещите хуманитарни въздействия на изменението на климата, вкл. рискa от бедствия; обучение на доброволци и представители на различни групи, вкл. практически обучения и симулации, провеждане на информационни кампании; разширяване съвместните действия с държавните институции, местните власти, медиите.

Pin It on Pinterest