Светлан Стоев: Стратегическата автономност на ЕС и изграждането на устойчива икономика са ключови послания в дипломацията ни

Министърът на външните работи Светлан Стоев открои като един от основните приоритети за ЕС и за България икономическата дипломация – неразделна част от външната политика и от дейностите за осигуряване на устойчиво развитие след пандемията от КОВИД-19.

Светлан Стоев говори пред V годишна среща на Българския форум на бизнес-лидерите с посланиците, акредитирани в София.

„Стратегическата автономност на ЕС и изграждането на устойчивост са две нови ключови послания в нашата външноикономическа политика и дипломация. Целта е да се осигури ефективна защита за гражданите и бизнеса и да се намали зависимостта на Европа в ключови сектори“, заяви министър Стоев в приветственото си слово към представителите на българския бизнес и дипломатически корпус. Той подчерта, че автономността не може да се разбира като изолационизъм или протекционизъм, а ЕС следва да остане атрактивен за външни инвестиции и отворен за бизнес-партньорства с останалия свят.

Министър Стоев изтъкна и, че като активен участник в европейските и глобални политики в сферата на въглеродно-неутрална икономика, в цифровия и зелен преход, България и българската дипломация подкрепят развитието на публично-частни партньорства с активното участие на българския бизнес и гражданското общество.

По неговите думи пандемията има своите средносрочни и дългосрочни последици и води до преразглеждане на редица традиционни политики и зависимости, но същевременно и до потвърждаване и укрепване на съществуващите стратегически съюзи.  Сред положителните развития през последните месеци министър Стоев открои възстановения трансатлантически диалог между ЕС и САЩ.

„Не можем да говорим за устойчивост и икономическо възстановяване без трансатлантическо партньорство. Ние подкрепяме върховенството на международното право и на принципа на мултилатерализма при решаването на глобалните проблеми, което според нас е и водещ фактор за световната икономика“, заяви Светлан Стоев.

Министърът подчерта и значението на Пакета от мерки за икономическо възстановяване и устойчивост „Следващо поколение ЕС“ заедно с новата Многогодишна финансова рамка. Те са мобилизирали безпрецедентен финансов ресурс не само за възстановяване на нивата отпреди пандемията, но създават бъдеща динамична и глобално конкурентноспособна европейска икономика, базирана върху нови екологично чисти и дигитални технологии.

„Българското правителство работи по нашия Национален  план, който е във финална фаза и е от приоритетно значение за служебния кабинет. Дейността по него се върши денонощно, за да бъде предаден на Европейската комисия“, каза министър Стоев.

България има добър потенциал да бъде активен участник в изграждането на новата европейска икономика и да се възползва от шансовете си за зелен и интелигентен технологически растеж, смята външният ни министър. В този контекст амбицията на страната ни да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е израз на увереност и самочувствие, че може да участва в изработването на глобални структуроопределящи политики и стандарти.

Светлан Стоев отбеляза, че България вече прилага на практика значителна част от стандартите на ОИСР и е готова да носи отговорностите, произтичащи от членството. Българският бизнес вече също е ангажиран и допринася за участието ни в ОИСР.

В заключение министър Стоев увери представителите на българския бизнес и дипломатическия корпус, че Министерството на външните работи и правителството като цяло ще продължат да оказват необходимата подкрепа за постигане на общата цел – устойчиво развиваща се икономика, която допринася за увеличаване на жизнения стандарт и качеството на живот на българските граждани.

Pin It on Pinterest