Стефан Балабанов проведе работна среща с Независимата комисия срещу корупцията на Хонконг

Двете страни се информираха взаимно за мерките, които предприемат в противодействието на корупцията на всички нива в държавната администрация и публичния сектор.

Гостуващата делегация представи инициираните през 2017 година обучителни програми за държави от Европа, Азия и Африка. В този контекст бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в областта на обучението и превенцията на корупцията. 

Гостите са на посещение в България по покана на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Обиколката им в Европа включва и срещи в Босна и Херцеговина, Сърбия и Румъния.

Pin It on Pinterest