Стартира процедура за набиране на предложения отличителен знак за равнопоставеност между половете

Областна администрация Русе информира, че Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за набиране на кандидатури на институции и организации за присъждане на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Награждаването, което ще се проведе за четвърта поредна година, цели да насърчи управленските усилия за постигане на по-добра ефективност и подобряване на политиките в тази сфера. Очаква се то да се състои в края на месец април тази година.

Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт); стопански и нестопански организации; обществени организации и институции.

Кандидатурите могат да се подават до 17.30 часа на 12 февруари 2021 г. в приемната на Министерството на труда и социалната политика, която се намира в София, на ул. „Триадица” № 2. Текстът на обявлението за кандидатстване може да бъде прочетен на следния уеб адрес: https://www.mlsp.government.bg/novini-11.

Pin It on Pinterest