Стартира националната кампания по повод Европейския ден за борба с трафика на хора

Трафикът на хора е престъпление срещу личността и човешките права, нарушение на общочовешките етични норми и ценности.

Той е сред най-доходоносните престъпления наред с трафика на наркотици и оръжие.

Тревожна тенденция за трафик на хора у нас е увеличаването на пострадалите деца. В тази връзка Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Русе получава активна подкрепа и работи в тясно сътрудничество с РУО – Русе за провеждане на превантивни дейности сред деца и младежи. Активно си партнира и с ОД на МВР – Русе, Гранична полиция – Русе, БОП – Русе и Окръжна следствена служба към Окръжна прокуратура – Русе, тъй като Русе е граничен град и се регистрират много случаи на трафик на хора.

Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им.

Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната си национална кампания по повод 18-и октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. Кампанията тази година се провежда под наслов„Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува“.

Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, съгласно официалните данни на Прокуратурата на Република България и Европейската комисия. Над 85% от идентифицираните жертви в България са жени, които биват подлъгани и експлоатирани сексуално, включително зад граница.

Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел придобиване на новородените им. Трафикът на хора в голяма степен засяга жените.

С цел да се даде широка гласност на проблемите с престъплението трафик на хора, да се повиши обществената осведоменост, да се развие гражданска нетърпимост към явлението, да се популяризират мерките и действията, които се предприемат за противодействие на трафика и ликвидиране на последствията от него, Местната комисия за борба с трафик на хора – Русе активно работи по изпълнение на Националната програма за борба с трафик на хора, като организира и провежда различни мероприятия, в които са заложени следните приоритети: активна превенция сред обществото с фокус уязвимите групи и повишена идентификация, закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора.

Местната комисия за борба с трафик на хора към Община Русе провежда информационни кампании сред обществеността и обучения на експерти с цел повишаване на информираността за механизмите за въвличане, уязвимите групи, видовете експлоатация и как можем да се предпазим.

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

Pin It on Pinterest