България

Становище на НЗОК

Становище на НЗОК във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на промени в Наредба № 4 от 2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

 Промените в наредбата ограничават стимулирането на предписванията и отпусканията на различни лекарствени продукти на отделни електронни рецепти. По този начин се засилва финансовата дисциплина при усвояване на публичния ресурс. Промените в Наредбата дават и по-широки възможности на здравноосигурените лица при достъпа им до предписаните лекарствени продукти и осигуряват спазване на определената терапия без забавяне.

Заложените в бюджета на НЗОК средства през 2024 г. за здравноосигурителни плащания към аптеките за дейността им по отпускане на лекарствени продукти (заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК) са с близо 11% повече от средствата за тези плащания за предходната 2023 г. Тези средства са в размер малко над 36 млн. лв.

Здравноосигурителните плащания за посочената дейност на аптеките са се увеличили драстично. През януари тази година са отчетени разходи в размер на 1,8 млн. лв., а през март 2024 г. те са 3,4 млн. лв. За месец май са нараснали до 5,9 млн. лв., а за месеците юни и юли, районните здравноосигурителни каси отчитат заявки за разходи в размер съответно на 8,1 млн. лв. и 8,4 млн. лв.

Към 31.07.2024 г. общият размер на здравноосигурителните плащания за дейността на аптеките по отпускане на лекарствени продукти, заплащани 100 на сто от НЗОК на база електронно предписание (рецепта), вече ще представлява разход от 34 млн. лв. или близо 94% от здравноосигурителните плащания, заложени в бюджета на НЗОК по това перо.

Посочената сума също така представлява около 56% от стойността на самите лекарствени продукти, заплатени изцяло от бюджета на НЗОК на база електронно предписание (рецепта).

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest