България

Срокът за изплащане на еднократната компенсация по Програмата за финансова подкрепа за транспорт се удължава до края на 2024 г.

Срокът за изплащане на еднократна компенсация по Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт се удължава до 31.12.2024 г., реши правителството.

Съгласно програмата право на компенсацията имат семействата, които за периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Средствата за изплащането й трябва да бъдат осигурени от целевите вноски на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Те се правят в изпълнение на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. В него е регламентирано, че събраните месечни вноски върху нефтопродукти, произведени на територията на България от суров нефт с произход от Русия, ще се разходват за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт по ред и условия, определени с постановление на Министерския съвет.

Предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е обжалвало пред съда размера на дължимите вноски, определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията. Обжалвани са и трите акта за установяване на публични държавни вземания, издадени от Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който се администрира от Министерството на енергетиката. За да се оперира със средствата във Фонда, е необходимо наличието на влязло в сила съдебно решение по възникналите спорове, което налага срокът на програмата за изплащане на компенсацията да бъде променен от 30.06 на 31.12.2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest