Среща на върха за адаптиране към изменението на климата 2021

Ваши Превъзходителства, 

Горещо приветствам този диалог и участието на толкова много различни министерства. Този така важен въпрос изисква всеобщи усилия.

На всички ни е ясно, че няма никакво време за губене. Така че, позволете ми да очертая три основни точки:

Първо, това е годината, в която трябва да се действа

Много малка част от средствата, разходвани от страните от Г-20 в отговор на пандемията от Covid-19, са насочени към справяне с проблемите, породени от изменението на климата. Това е разбираемо, тъй като основният акцент бе върху спасяването на живота и препитанието на хората.

Сега обаче, преминавайки към етапа на възстановяването, трябва да започнем да насочваме повече средства към действия в областта на климата. Анализ на МВФ сочи, че координираното изграждане на зелена инфраструктура в съчетание с правилна политика на ценообразуване на въглеродните емисии, може да повиши световния БВП със средно 0.7 процента в рамките на следващите 15 години. Това също ще създаде милиони работни места, от които толкова отчаяно се нуждаем в периода след пандемията, който се характеризира и с повишаваща се автоматизация. Това ще донесе и редица ползи за общественото здраве.

И все пак, инвестициите в устойчивост на изменението на климата в световен мащаб са недостатъчни, а в развиващия се свят този недостиг е огромен. Според Световния център за адаптация равнището на разходваните в тази част на света средства е 5 до 10 пъти по-ниско от необходимото.

Второто, което ще спомена, са политиките  

Разходването на повече средства е важно, а политиките са дори още по-важни. Основният акцент трябва да бъде не само върху разходването на средства за екологични цели, а и върху цялостната икономическа и социална политика. Първо и най-важно е да възпрем и обърнем тенденцията към повишаване на въглеродните емисии, като по този начин понижим необходимостта от адаптация. Ключът за постигането на тази цел са премахването на вредните субсидии и бъдещите насоки в областта на цените на въглеродните емисии. Но трябва също да подсигурим и един справедлив преход – такъв, който да компенсира засегнатите хора и сектори на икономиката и в основата на който да бъде изграждането на устойчивост към климатичните катаклизми.

Трето ми послание: МВФ предприема активни действия 

Посланието ни е ясно и недвусмислено: изменението на климата е фундаментален риск за макроикономическата и финансова стабилност. Увеличаваме усилията си и тази година ще направим дори и повече чрез: 

  • по-обстойно отразяване на действията в областта на климата в годишните ни оценки на отделните държави в рамките на консултациите по член IV;
  • интегриране на свързаните с климата рискове в нашите оценки на финансовия сектор;
  • задълбочаването на развитието на капацитет, за да подкрепим държавите членки на МВФ с необходимите свързани с климата умения; и
  • поставяне началото на нова инициатива за набиране на данни, чрез която да се подпомогнат държавите членки при проследяването на рисковете и политиките, свързани с изменението на климата.

Ваши Превъзходителства,

Ползите от действията в областта на климата са във всички сфери — обществено здраве, икономически растеж, създаване на работни места и опазването на планетата. 

Заедно можем да ги превърнем в реалност. 

Pin It on Pinterest