Среща на индустриите – авторското право в туризма

Министрите на културата и туризма присъстваха на среща между „Музикаутор”, „Профон” и браншови организации в сектор „Туризъм“

В Министерството на културата бе проведена среща между браншовите организации в туризма и организациите за колективно управление на права (ОКУП) – „Музикаутор” и „Профон”.

В присъствието на министрите на културата и на туризма – проф. Велислав Минеков и Стела Балтова, те размениха мнения и се договориха за размяна на предложения във връзка с евентуално предоговаряне на тарифата за публично изпълнение на музика в туристически обекти, с оглед равнопоставеното третиране на отделните търговци при запазване на принципите на лоялната конкуренция.

Очакванията на проф. Минеков са евентуалното предоговаряне на действащите тарифи на ОКУП да позволи постигането на все по-добро ниво на уреждане на авторските и сродните права, като се запази свободата на сдружаване в сектор „Туризъм“.

Pin It on Pinterest