България

Споразумение между Министерството на вътрешните работи и Европейската прокуратура

Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България (МВР) и Европейската прокуратура (EPPO), което има за цел допълнително да засили сътрудничество между европейските делегирани прокурори в Република България и МВР във връзка с работата по разследвания, извършени от Европейската прокуратура, беше сключено днес.

Подписи под документа поставиха министърът на вътрешните работи Калин Стоянов и Европейският прокурор Лаура Кьовеши. Сключването на подобно споразумение е утвърдена практика съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за осъществяване на засилено сътрудничество за създаването на Европейската прокуратура. Документът предвижда МВР да оказва подкрепа на делегираните представители на Европейската прокуратура в Република България при провеждане на процесуални действия, включително чрез осигуряване на необходимите експерти, охрана, транспортно-технически и финансови средства, като детайлно са разписани правилата за осъществяване на сътрудничеството между МВР и EPPO. Съгласно Споразумението служители на ГДНП и ГДБОП ще бъдат командировани в офисите на европейските делегирани прокурори в България, с цел улесняване на практическото взаимодействие. Споразумение влиза в сила от датата на подписване.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest