Специализиран екип от Сухопътните войски унищожи невзривен боеприпас

Специализиран екип от военно формирование 28 880 – Белене беше задействан за изпълнение на задача по разузнаване и унищожаване на невзривен боеприпас.

Опасният цилиндричен предмет е открит при изкопни работи в частен имот в гр. Плевен. При направения оглед е установено, че това е силно корозирал 100 мм снаряд без маркировка.

При спазване на мерките за безопасност военнослужещите, под ръководството на капитан Мартин Станчев, транспортираха и унищожиха снаряда в район извън населеното място.

Специализираният екип в състав от 5 военнослужещи изпълни успешно задачата по обезвреждане на боеприпаса, възложена със заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Pin It on Pinterest