България

Софийският университет е партньор на МОСВ за домакинството на 61-вата сесия на IPCC

Стопанският факултет на Софийски университет (СУ) „Свети Климент Охридски“ е партньор на Министерството на околната среда и водите в усилената работа за организиране на предстоящата най-голяма за годината научна конференция за климата – 61-вата сесия на Междуправителствения панел на ООН по изменение на климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), която ще се проведе в София в периода от 26 юли до 2 август 2024 г.

В сесията ще участват стотици учени и правителствени делегати от 150 държави. Ще бъдат обсъдени ключови теми, свързани с процеса на обезпечаване на научния принос, на база на който държавите взимат решения за планирането и провеждането на климатични политики.

Възможностите, свързани с домакинството на България на сесията на IPCC, са не само на политическо и дипломатическо ниво, но включват и безценна обмяна на опит и контакти в научната сфера. На съпътстващо събитие учените от Стопанския факултет ще имат възможност да обявят резултатите от свои най-скорошни изследвания в областта на декарбонизацията и устойчивото потребление.

Стопанският факултет на СУ вече обяви доброволческа програма доброволческа програма за провеждането на пленарната сесия и на съпътстващите събития за студенти, представители на гражданските организации и бизнеса. По програмата се привличат доброволци, които да се присъединят към екипа от учени и преподаватели за осигуряване на участието на факултета като официален партньор на IPCC.  

Стопанският факултет ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в съпътстващата програма – тематичния форум “CLIMATE FINANCE at SCALE/ Увеличаване на финансирането на борбата с изменението на климата”, който ще се проведе с участието на представители на IPCC, МОСВ, Министерство на финансите, Министерството на икономиката, Българската народна банка, Европейската инвестиционна банка, Българската банка за развитие, Българската агенция за инвестиции, Асоциацията на банките, Българската фондова борса, банки, застрахователни компании и инвестиционни фондове. Събитието има за цел да постави началото на диалог между българските и международните финансови институции за това, как да осигурят достъпно и изгодно финансиране за постигане на мерките за намаляване на въглеродния двуокис във всеки сектор от икономиката и как финансовите институции могат да подкрепят справедлив зелен преход и икономика, благоприятна за природата и хората.

Учени от Софийския университет ще участват и в дискусии за това, какво представляват научните съвети за климата по света и защо е важно България да има силен и независим консултативен орган за климата. Представители на IPCC пък ще отделят време, за да представят пред българската научна аудитория изискванията и стъпките за присъединяване на български учени към панела на IPCC.

Домакинството на България на 61-ата сесия на Междуправителствения комитет по изменение на климата IPCC е голям успех на нашата климатична дипломация и е резултат от демонстрирана политическа воля на високо ниво и признаване на важната роля на науката за климата във формирането на климатичните политики.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest