Слово на Ива Митева при избирането й за председател на Четиридесет и шестото народно събрание

Слово на г-жа Ива Митева при избирането й за председател на Четиридесет и шестото народно събрание


Уважаеми господин Президент,

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаема госпожо Вицепрезидент,

Уважаеми членове на Конституционния съд,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми представители на религиозните общности в България,

Уважаеми членове на Министерския съвет,

Уважаеми представители на органите на съдебната власт,

Уважаеми народни представители,

Дами и господа,


На 12 юли се навършиха 30 години от приемането на българската Конституция, съгласно която България е република с парламентарно управление. Народното събрание заема първенствуващо място в държавната система и като национален представителен орган, изразяващ волята на народа, определя основните политики на правителството във всички сфери на обществения живот. Народното събрание не само законополага, но и упражнява парламентарен контрол и по този начин осъществява парламентаризма. Силен парламент означава прямо отношение с народа, означава постоянно търсене на отговорност от членовете на Министерския съвет, за да бъдат по-внимателни в своите действия.

Оставайки верни на общочовешките ценности – свобода, равенство, справедливост, търпимост, ние трябва да положим усилия, за да се изпълнят със съдържание принципите на правовата държава – законност, правна сигурност, забрана за произвол на изпълнителната власт, независим и ефективен съдебен контрол, зачитане на основните човешки права, равенство пред закона.

Съгласно Конституцията, ние, народните представители, действаме в съответствие със своята съвест и убеждение, но ние трябва да помним за какво сме избрани, трябва да чуваме и следваме волята на народа, да мислим и говорим като народни представители, защото това го изисква истинският парламентаризъм. И най-важното – никога да не забравяме откъде сме тръгнали.

Всеки един от нас по време на предизборната кампания е заложил името си, за да спечели доверието на хората и затова ние трябва да изпълнимпоетите ангажименти към българските граждани чрез приемането на конкретно законодателство. Законодателство за по-висок стандарт на живот, законодателство за по-добро здравеопазване, законодателство за по-добро образование, законодателство за постигане на реална съдебна реформа.

На 14 април 1879 г. в Учредителното събрание прозвучават думите на Антим І: „Събранието беше като кораб, изложен на бури, но той достигна благополучно до пристанището. Ние приехме закони от народа за народа“. Вярвам, че в този парламент ще приемем закони, по които да живеят достойно всички български граждани. Попътен вятър и успех на всички ни!

Благодаря!

Pin It on Pinterest