Сирия – без справедливост за жертвите няма как да има помирение с миналото

Съвместна статия на министрите на външните работи на Република България и още 17 държави относно борбата срещу безнаказаността на престъпленията, извършени в Сирия

Преди десет години милиони сирийци излязоха по улиците на Дераа, Алепо и Дамаск, призовавайки за демокрация и зачитане на основните им права и свободи.

Бруталният отговор на сирийския режим, който последва, предизвика само за едно десетилетие появата на еднo от най-сериозните престъпни начинания и една от най-тежките хуманитарни кризи след Втората световна война, довели до смъртта на повече от 400 000 души и до безброй нарушения на правата на човека.

Повече от половината сирийско население бе принудено да изостави домовете си, а над 6 милиона напуснаха страната си, за да  се спасят от жестокостите на режима. Десетки хиляди изчезнаха насилствено, като семействата им нямат никаква информация за тяхната съдба или местонахождение.

Сирийският режим използва многократно химическо оръжие срещу собствения си народ, което бе доказано безспорно от ООН и Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО). Режимът системно отказва да дава обяснения на международните екипи за разследване. Но оцелелите от атаките са тук, за да свидетелстват за преживените страдания.

Няма да мълчим за жестокостите, извършени в Сирия, основна отговорност за които носят режимът и неговите чужди поддръжници. Много от извършените престъпления, включително тези от „Ислямска държава“/Даеш и други въоръжени групировки, могат да се причисляват на военни престъпления и престъпления против човечеството. Борбата с безнаказаността е общ ангажимент, както и подвеждането под отговорност за престъпленията, извършени в Сирия, без значение кой е техният извършител.

Става въпрос за справедливост за жертвите! Предвид сериозността на престъпленията, ние продължаваме да Международният наказателен съд да бъде допуснат да разгледа твърденията за извършени в Сирия престъпления и да подведе под отговорност извършителите. За осуетяване на стратегията на тези, които блокират сезирането на Съда от страна на Съвета за сигурност, ние работим, за да осигурим документирането на фактите, изчаквайки приемането им за разглеждане от компетентните съдии. Поради това подкрепихме създаването на международен, безпристрастен и независим механизъм, който да установява и събира доказателства за бъдещи производства. Тези усилия са от съществено значение. Подкрепяме и работата на Независимата международна анкетна комисия, която документира нарушенията на правата на човека в сирийския конфликт.

От изключителна важност е незабавно да бъде сложен край на престъпленията, документирани така задълбочено. Решени сме да приложим всички международни норми за защита на правата на всички сирийци, което е видно и от неотдавнашните действия, предприети от Нидерландия за подвеждане под отговорност на Сирия за нарушаване на Конвенцията на ООН срещу изтезанията. Националните съдилища, някои от които вече са започнали съдебни производства, играят важна роля в тези усилия. В някои от нашите държави вече са повдигнати обвинения и са произнесени окончателни присъди срещу извършителите. Още през 2016 г. съдилищата в Швеция започнаха да разглеждат тежки престъпления, извършени в Сирия. Миналия месец съд в Кобленц, Германия, постанови първо историческо решение срещу бивш член на сирийските разузнавателни служби за подбудителство към извършване на престъпления против човечеството. Съдебно производство също се води във Франция, а неотдавна в Париж бе подадена жалба срещу химическите атаки, извършени от сирийския режим срещу неговия народ.

Европейският съюз прие целеви санкции срещу лица и образувания, близки до режима, които са отговорни за репресиите срещу сирийския народ. Отхвърляме изявленията на режима, че тези санкции са допринесли за страданията на сирийския народ. Именно наглото пренебрегване и лошо управление на икономиката на режима доведе до настоящата икономическа криза, пред която са изправени сирийците.

Днес ние трябва да предложим решение и за трагедията на задържаните и на над 100 000 изчезнали хора. От съществено значение е ООН да отдели необходимата енергия за постигане на реални резултати по отношение на сирийския режим.

Борбата с безнаказаността при употребата на химически оръжия не е само принципен въпрос, тя е и морален и политически императив, както и въпрос на сигурност за международната общност. Използването на химическо оръжие, без значение обстоятелствата, представлява заплаха за международния мир и сигурност. В отговор на химическите атаки мобилизирахме всички компетентни институции, пазители на нормите за забрана на химически оръжия. Екипите на Организацията за забрана на химическото оръжие извършиха напълно независими разследвания. Като част от усилията стартирахме Международното партньорство срещу безнаказаността при употребата на химическо оръжие, обединяващо 40 държави и Европейския съюз. Тази инициатива направи възможно осъждането на онези, които участват в разработването или използването на химическо оръжие. Няма да си отдъхнем докато те не бъдат наказани за престъпленията си.

В заключение, борбата срещу безнаказаността е предпоставка за възстановяването на траен мир в Сирия. Без слагането на окончателен край на нарушенията и злоупотребите с човешките права, хората в Сирия не могат да очакват светло бъдеще. Без отчетност за извършените престъпления Сирия няма да може да се помири с миналото си.

Приветстваме героизма на защитниците на правата на човека, служителите на неправителствените организации, гражданското общество, които рискуват живота си, за да разкрият истината за престъпленията, извършени в Сирия. Ние им предлагаме защита, където е възможно, а нашите правосъдни органи работят активно, за да преследват виновните за тежки престъпления.

Необходимо е да има ясна и пълна картина на това десетилетие на жестокости. Справедливостта за жертвите е от съществено значение за възстановяването на стабилна и мирна Сирия, въз основа на надеждно и жизнено политическо решение в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН.

Нашите страни се ангажират да гарантират, че военните престъпници и мъчителите няма да останат ненаказани. Техните престъпления няма да надделеят над стремежа на сирийския народ за достойнство и справедливост.

Pin It on Pinterest