Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ беше признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, оказвайки съдействие за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в България, както и за тяхното социално приобщаване, личностната реализация и пълноправно участие в обществения живот.

Pin It on Pinterest