Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ беше признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза и работи активно за подобряване на начина на живот и социалното приобщаване на децата с нарушено зрение в България.

Pin It on Pinterest