Създава се координационен механизъм за участието на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Правителството взе решение за учредяването на постоянен форум под формата на Съвет, в рамките на който ще се осъществява координация на участието на България в международната инициатива „Партньорство за открито управление“.

„Партньорството за открито управление“ е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.

Република България официално се присъединява към инициативата през месец април 2012 г. и активно участва в нея, като до момента българските правителства са приели и изпълнили три национални планове за действие. Предстои разработването на четвърти национален план за действие.

Националните планове за действие (НПД) са основният инструмент, който използват държавите-участнички в инициативата, и включват мерки от избрани от съответната държава тематични области. В трите национални планове, приети от българските правителства, трайно присъстващи области са почтеното управление и борба с корупцията; гражданското участие; прозрачността и достъпът до информация и отворени данни.

С предлагания координационен механизъм ще се подобри качеството на мерките от националните планове и степента на ангажираност на институциите и ще се осъществява ефективно наблюдение и контрол на изпълнението на мерките.

Pin It on Pinterest