България

Създаден е механизъм за своевременно актуализиране на състава на Централния епизоотичен съвет към МС

Министерският съвет прие изменение на Решение № 520 от 2018 г. за създаване на Централен епизоотичен съвет към Министерския съвет, с което се регламентира възможност за своевременно изменение на състава на Съвета.

Епизоотичната обстановка на територията на страната в последните години е динамична по отношение на редица заразни болести по животните, а ролята на Съвета за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика и ликвидиране на заразните заболявания е от изключително значение, поради което е важно да съществува механизъм за своевременно изменение на състава при необходимост. Съветът се ръководи от заместник министър-председател, заместник­-председател е министърът на земеделието и храните, а секретар – изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните.

В състава на съвета се включват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на земеделието и храните.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest