Съвместна работна група между държавата и работодателите ще обсъди възможности за подпомагане на енергоинтензивната индустрия

Съвместна работна група между представители на ангажираните държавни ведомства и работодателските организации ще обсъди в краткосрочен план възможности за подпомагане на енергоинтензивната индустрия.

Това бе договорено на среща при министър-председателя Стефан Янев, в която участваха министрите на финансите, икономиката и енергетиката Валери Белчев, Даниела Везиева и Андрей Живков, председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, председателят на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов и председателят на УС на Българската минно-геоложка камара Николай Вълканов.

По предложение на бизнеса работната група ще анализира правните възможности индустриалните предприятия да сключат дългосрочни двустранни договори с действие до края на 2022 г. директно с АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и НЕК ЕАД. Съпредседатели на работната група са министър Андрей Живков и Константин Стаменов от БФИЕК. Резултатът от този анализ трябва да бъде ясен до края на следващата седмица. Такава възможност дават разпространените вчера насоки на Европейската комисия за подпомагане на потребителите, засегнати от високите цени на електроенергията. Ако бъде приложена, тази мярка ще се отнася за около 150 енергоинтензивни фирми в България. Мярката ще допълва вече обявената помощ от 50 лв/мвтч електроенергия, която се отнася за всички представители на бизнеса.

По време на срещата стана ясно още, че мярката, която касае намаляване на цените на електроенергията на доставчиците от последна инстанция, ще влезе в сила от 1 ноември. В момента тече обществено обсъждане на методиката за определяне на тези цени, която вече беше променена от КЕВР.

Според единодушното мнение на участниците, днешната среща е била ползотворна, защото е очертала възможности за взимане на навременни решения в подкрепа на бизнеса в кратки срокове. Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев съобщи след разговорите, че конфедерацията се отказва от планирания за 19 октомври протест и ще препоръча същото на останалите работодателски организации. 

Pin It on Pinterest