България

Съветът за криминологични изследвания продължава работата си

Съветът за криминологични изследвания продължава своята работа като експертен консултативен орган за наказателната политика на държавата.

Предстои в началото на юни да бъдат изслушани резултатите от досегашната дейност на трите изследователски екипа, работили по наболелите проблеми за престъпленията по автомобилния транспорт, незаконното преминаване и превеждане през границата и трафика на хора. Това решиха членовете на Съвета на днешното си заседание.

Темите бяха набелязани след възобновяването на дейността на експертния консултативен орган в края на 2022 г., когато бе прието постановление на правителството за създаването на Съвет за криминологични изследвания, както и на правилник за устройството и дейността му. В Съвета, чийто председател е министърът на правосъдието, участват представители на ВКС, МВР, прокуратурата, криминологията, статистиката, адвокатурата. 

На днешното заседание, председателствано от зам.-министър Георги Николов, бе отчетен сериозен напредък в работата на екипа, ръководен от доц. д-р Екатерина Салкова по „Тенденции и превенция на престъпленията по автомобилния транспорт (чл. 343-343г от Наказателния кодекс)“. Има събрани данни и извършени анализи и по изследването за „Тенденция и превенция на трафика на хора“, начело на екипа по който е доц. д-р Нина Белова. Налице са резултати и по третото изследване „Тенденции и превенция на престъпленията по чл. 279, 280, 281 НК (незаконното преминаване и превеждане през границата, както и незаконното подпомагане на чужденци да пребивават и преминават в страната в нарушение на закона)“.   

Съветът е сред приоритетните теми на Министерството на правосъдието, готови сме за съдействие и подкрепа, заяви зам.-министър Николов.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest