Съветът „Общи въпроси“ подготви извънредното заседание на лидерите по бюджета на ЕС

Съветът „Общи въпроси“ подготви предстоящото на 20 февруари извънредно заседание на Европейския съвет, посветено на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г.

От българска страна в заседанието в Брюксел участва заместник-министърът на външните работи Петко Дойков.

Извънредната среща на държавните и правителствени ръководители на 27-те страни-членки ще се фокусира върху преговорите по следващата МФР. Дискусията на лидерите ще се проведе на основата на ревизирана Преговорна кутия, изготвена от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, която бе представена на държавите-членки на 14 февруари. В сравнение с предложението на Финландското председателство председателят на Европейския съвет предлага известно увеличение на общия размер на МФР с 0,004% (от 1,07% от БНД на ЕС на 1,074%). Налице са незначителни промени в размера на средствата по отделните разходни раздели.

България би искала да подходи конструктивно към предстоящите преговори и да оцени положително някои от елементите в ревизираната Преговорна кутия като стъпка в правилната посока. В същото време обаче трябва да подчертаем, че  основните ни притеснения остават неадресирани, заяви в изказването си зам.-министър Петко Дойков.

Основен политически приоритет за България и условие за подкрепата ни за следващата МФР е поставянето на специален акцент върху най-слабо развитите региони. Продължаваме да настояваме за запазване на досегашните нива на съфинансиране и пре-финансиране, както и на правилото „n+3“, посочи българският представител.

Амбициозната политика на ЕС в областта на климата е предизвикателство за много — ако не и за всички сектори. Смятаме, че заявените цели и приоритети в рамките на Европейската зелена сделка не намират достатъчно финансова подкрепа, тъй като Фондът „Справедлив преход“ едва ли би могъл да отговори на всички нужди от инвестиции. Финансирането му не следва да бъде за сметка на финансирането за кохезионната и общата селскостопанска политика.

България не би могла да подкрепи и предложеното намаление на средствата за Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Следва да бъде осигурена и адекватна подкрепа за държавите-членки, които са и външна граница на ЕС, отбеляза още зам.-министър Дойков.

По отношение на приходната част за България е неприемливо продължаването на корекционните механизми. Всички корекции следва да бъдат премахнати от първата година на следващата МФР.

Pin It on Pinterest