Съветът на Европа ще подкрепи усилията на Министерство на правосъдието за ефективна съдебна реформа

Министър Йорданова проведе срещи с Генералния секретар на Съвета на Европа Мария Бурич и с Директора на дирекция „Права на човека и върховенство на правото“, Христос Джамакопулус в Страсбур вчера. 

Обсъдени бяха текущото и бъдещо сътрудничество при задълбочаване на съдебната реформа в България в съответствие с препоръките на СЕ по отношение изпълнение на решенията на ЕСПЧ, препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO) и Венецианската Комисия за демокрация чрез право.

Очертана беше важната роля на дигитализацията на правосъдието и работата на Комисията на СЕ за ефективност на правосъдието (CEPEJ) в тази област с оглед улесняване на достъпа до правосъдие на гражданите.

Генералният секретар Мария Бурич изрази благодарност към България за подкрепата, която оказва в процеса на популяризиране и ефективното прилагане на Втория допълнителен протокол на Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство.

Националният план за въстановяване и устойчивост в контекста на изпълнение на групите дела „Колеви“ и „С.З“ беше акцент по време на срещата на министър Йорданова с директора на дирекция „Права на човека и върховенство на правото“, Христос Джамакопулус. 

Министър Йорданова запозна г-н Джакумопулос с плана на работната група, сформирана в Министерство на правосъдието, под ръководството на заместник-министър Емил Дечев във връзка с изпълнението на делата. 

В двудневно работно посещение в Съвета на Европа в Страсбург в делегацията, водена от министър Йорданова, участие взеха заместник-министър Емил Дечев, Петър Рашков, пълномощен министър, представител на Министерството на правосъдието вППРБЕС, директорът на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ Милена Коцева и Мария Димитрова, правителствен агент.

Pin It on Pinterest