Съобщение до бенефициентите на Национален фонд „Култура“

Във връзка с приключилата на 12.06.2020 г. трета сесия по програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“, която цели подпомагането на най-нуждаещите се, бихме искали да Ви уведомим следното:

   По първа сесия на програмата постъпилите кандидатури са 1028.

   323 от тях са одобрени за финансиране и са  получили покани за сключване на договори. Всички отговорили са административно обработени и предоставени за изплащане съгласно бюджетните процедури.

   С цел да бъдат обхванати и подпомогнати  по-широк  кръг артисти, в процеса на работа се взе решение за обявяване на втора и трета сесия на програмата, както и да се преразгледат  голяма  част от  постъпилите кандидатури.
   Втора сесия на програмата бе обявена на 18.05.2020 с краен срок за кандидатстване 01.06.2020 г.,  в  нея постъпиха 129 кандидатури.

   Трета сесия на програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“ отвори покана за кандидатстване на 01.06.2020 със срок за подаване на документи 12.06.2020 г., към нея бяха подадени 132 кандидатури.

   И отново с цел да бъдат обхванати неполучилите на първа и втора сесия, както и несключилите  договор от първа сесия, ще бъдат разгледани служебно в съответствие с изискванията на трета сесия. Всички предложения на Техническата комисия ще бъдат представени за гласуване на заседанието на Управителния съвет на Национален фонд  „Култура“.

   Административните срокове за обработка на постъпилите договори и кандидатури  са изцяло съобразени с работата  на Техническата комисия, чиято задача следва да бъде изпълнена до 19.06.2020 г.

Pin It on Pinterest