България

С почетен знак на Австрия е удостоен ръководен служител на МВР

Наградата е за конкретни заслуги в укрепването на двустранното полицейско сътрудничество между България и Австрия

Федералното министерство на вътрешните работи на Австрия удостои  началникът на сектор „Международно сътрудничество и проекти“ – ГДБОП Радка Павлова със златен почетен знак на Република Австрия. Инициираната награда е за нейните заслуги в укрепването на двустранното полицейско сътрудничество между Република България и Република Австрия в борбата срещу организираната престъпност. В мотивите се посочва, че с организирането и участието на Павлова срещи на оперативно ниво е постигнато насърчавана на проактивно полицейското сътрудничество между България и Австрия – взаимни посещения с цел обмен на опит в сферата на противодействие на контрабандата на нелегални мигранти и разследвания на фалшиви пари. Отбелязана е силната ангажираност на Радка Павлова към задачите, проявената от нея  изключителна готовност за съдействие и оказване на безценна подкрепа на Бюрото на офицера за връзка на Австрия в София. 

Почетният знак за заслуги на Република Австрия е най-важното държавно отличие, с което понастоящем се награждават австрийски и чуждестранни граждани. Статутът на отличието е учреден с федерален закон на 2 април 1952 г., като отличието може да бъде връчвано за специални заслуги в различни области, в т. ч. за задълбочаване на обмена в политическата, икономическата, културната и други сфери на сътрудничество. Конкретно отличието „златен почетен знак“ е на 9-то място в 15-степенната система от почетни отличия на Република Австрия, като до момента то е било връчвано както на австрийски граждани, така и на длъжностни лица и граждани на други държави. Припомняме, че за втори път се инициира процедура за награждаване с почетен знак за заслуги на служител на МВР на Република България. През 2022 г. Снежина Маринова, директор на ДЕСМС, беше наградена с големия сребърен знак за съществен принос към развитието и задълбочаването на двустранните отношения в областта на вътрешните работи. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest