Румънски гранично полицейски кораб получи разрешение за влизане и пребиваване във вътрешните морски води и териториалното море на България

Министерският съвет прие Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България на румънски гранично полицейски кораб с тактически индикатор МАI 0201 за участие в семинар по търсене и спасяване в море в рамките на Многоцелева оперативна дейност „Черно море 2021“ (Multipurpose Maritime Operation Black Sea 2021) в периода от 19.07.2021 г. до 23.07.2021 г.

Целта на Многоцелева оперативна дейност „Черно море 2021“ (Multipurpose Maritime Operation Black Sea 2021) е повишаване на ефективността на бреговата охрана чрез наблюдение на морска граница, превенция и борба с трансграничната престъпност, координирани действия между Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, румънската брегова охрана, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Европейските агенции EFCA и EMSA и Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс.

Семинарът по търсене и спасяване и практическото учение са част от концепцията за засилване на оперативното сътрудничество между отделните участници в операцията. Оперативната дейност се организира и координира от Европейската Агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс, която финансира цялата Многоцелева оперативна дейност „Черно море 2021“.

Pin It on Pinterest