България

Росица Кирова участва в кръгла маса на тема: „Публично-частни партньорства в България“

Заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова участва в  кръгла маса на тема: „Публично-частни партньорства в България “.

В изказването си Росица Кирова подчерта, че има хронично недофинансиране на инфраструктурата, което, за съжаление, води до икономическо неравенство между различните региони и това особено остро засяга Северозападна България. Публично-частните партньорства /ПЧП/ са инструмент, който може да помогне на държавите да привлекат инвестиции за реализиране на големи проекти в сектори със стратегическо значение за обществото, отбеляза Росица Кирова.

Изпълнението на успешни ПЧП проекти изисква значителен административен капацитет и ясно законодателство, посочи заместник-председателят на парламента. Имаме нужда от закон за публично-частното партньорство и обсъжданията по него могат да започнат още тази година, каза Росица Кирова. Стабилната правна и институционална рамка ще бъде един от основните двигатели за успеха на нашите бъдещи програми за ПЧП, допълни тя.

Публично-частното партньорство може да е единственият начин за подпомагане на развитието и икономиката на изоставащите региони, отбеляза заместник-председателят на парламента. По думите на Росица Кирова осигуряването на транспортна свързаност ще даде възможност за устойчиво регионално развитие и глътка въздух на местните власти. За много местни проекти в областта на здравеопазването, социалните услуги и образованието, ПЧП е опция, която трябва сериозно да се обмисли, заяви тя. 

Необходим е стратегически поглед върху новите процеси, за да се даде възможност на държавните субекти и частните инвеститори да обединят усилията си в защита на собствения си, но и на обществения интерес, завърши своето изказване Росица Кирова.

В кръглата маса взеха участие министърът на финансите Асен Василев, министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, основателят и президент на Делфи икономически форум Симеон Цомокос, дипломати, представители на бизнеса и местната власт.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest