„РЕКОН ТАБАКО” ЕООД получи разрешение за промишлена обработка на тютюн

Правителството издаде безсрочно разрешение за промишлена обработка на тютюн на „РЕКОН ТАБАКО” ЕООД, гр. Пловдив.

То е издадено на основание подаденото от дружеството заявление за промишлена обработка на тютюн съгласно чл. 21 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и полученото одобрение от Експертния съвет за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн.

Pin It on Pinterest