Редовно заседание на Съвета за социално партньорство

Под ръководството на зам.-министър  Енчо Мирчев, се проведе редовно заседание на Съвета за социално партньорство, в което участваха представителите на синдикалните организации в МВР.

На заседанието бе представен доклад за наличността на вещевото имущество в складовата база на МВР и готовността за осигуряване на личния състав на МВР за работа при зимни условия. Бяха обсъдени и проблеми, свързани с ресурсното осигуряване при осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита на населението в Регионалните дирекции при ГДПБЗН. Участниците дискутираха и възможността за включване на разследващите полицаи за предоставянето и използването на туристически услуги за вътрешен туризъм, съгласно чл. 27, ал. 2 от закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

В заседанието на Съвета за социално партньорство участваха директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов, зам.-директорът на ГДНП ст. комисар Стойно Цветков,  директори и експерти от основните административни дирекции на министерството.

Pin It on Pinterest