Разпоредена е проверка на плаж Сарафово

Днес ще бъде извършена проверка на морски плаж Сарафово във връзка с получен сигнал за наличие на багер на пясъка.

Служителите на Министерството на туризма ще проверят причините за присъствие на тежка товарна техника и дали тези действия отговарят на нормативната уредба, разписана в ЗУЧК. Припомняме, че на морския плаж тежка товарна техника и МПС могат да бъдат разполагани само за изпълнение на задължителни дейности, а именно санитарно-хигиенно поддържане, поставяне на преместваеми обекти и други подобни.

Pin It on Pinterest