Рамковото споразумение за командироването на служители в ОИСР се предлага за ратификация

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Възможността за изпращане на служители от държавите, желаещи да се присъединят към ОИСР е стандартна практика при извършване на различни инициативи и прегледи на съответната държава. Тя предоставя възможност за споделяне на знания и опит в специфичните направления на сътрудничество с ОИСР.

Рамковото споразумение ще насърчи сътрудничеството и ще предостави възможност за опознаване на методите на работа в Организацията.

Присъединяването на Република България към ОИСР е кауза с високо значение за страната ни, тъй като дейността на тази организация обхваща почти всички аспекти на социално-икономическия живот.

Pin It on Pinterest