Ръководството на МОСВ се срещна с директорите на регионалните структури на ведомството

Политическото ръководство на МОСВ се срещна с директорите на Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/, Басейновите дирекции, Националните паркове, Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

На срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дейността на Министерството на околната среда и водите. Директорите на РИОСВ изразиха желание за провеждане на редовни срещи с ръководството на министерството за изясняване на редица натрупани по време на предишния политически кабинет нерешени проблеми. Те отбелязаха, че трябва да се спре порочната практика да се дават противоречиви указания по едни и същи въпроси към различни РИОСВ, наложена от предишното ръководство на МОСВ. Директори на РИОСВ се оплакаха от упражнен натиск от предишното ръководство.

Pin It on Pinterest