Работна среща на заместник-министър Мария Павлова с председателя на Комитета против изтезанията Алън Мичъл

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова проведе работна среща с председателя на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) Алън Мичъл.

Делегация на Комитета е на посещение в България в периода 1 – 13 октомври 2021г. 

По време на срещата заместник-министър Павлова заяви, че констатациите и критиките, отправяни от Комитета, се възприемат като градивен и обективен анализ и те са сред основните предпоставки за насочване на усилията на България към преодоляване на натрупаните с годините проблеми в местата за задържане. „След последното посещение на КПИ през 2017 г. и последващия доклад в страната ни са отстранени слабости и има позитивна промяна при разрешаване на съществуващи проблеми, както в управлението на затворите и арестите, така и при третирането на настанените в тях лица“, заяви заместник-министър Павлова. Тя допълни, че са проведени редица строително-ремонтни работи в множество затвори и общежития в цялата страна, които целят подобряването на условията за настаняване на лишените от свобода и задържаните лица. За пример тя посочи изграждането на новия арест в затвора в Сливен, новите арести в Стара Загора, Благоевград и Добрич, предстоящото изграждане на нови арестни помещения в Кърджали и Велико Търново. Внимание бе отделено и на засиленото обучение на персонала и съвместната работа на надзорно-охранителния състав със социалните работници в затворите и арестите с цел преодоляване на условията и решаване на възникнали конфликти и прояви на насилие.

От своя страна председателят на КПИ благодари за доброто сътрудничество между Министерството на правосъдието и европейската организация, като заяви увереност, че то ще продължи в краткосрочен и дългосрочен план. Г-н Мичъл направи обзор на предварителните констатации от посещението в затворите София и Пловдив, затворническото общежитие „Кремиковци“ и арестите на бул. „Г.М. Димитров“ и ареста в Пловдив. Бяха засегнати темите за условията за настаняване на арестанти и осъдени лица, за медицинското обслужване на задържаните и лишените от свобода, за предпазването от разпространение на КОВИД 19, както и за справянето с насилието между лицата, настанени в арести и затворите и насилието от страна на персонала спрямо затворниците. Беше поставен и въпросът с предприетите мерки за борба с корупцията в затворите.

Докладът от посещението на КПИ ще бъде изготвен и приет до март следващата година, след което препоръките ще бъдат изпратени на българските власти. 

На срещата присъстваха още главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов и Борис Водз,  началник на отдел в Секретариата на КПИ.

Pin It on Pinterest