България

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза за 2024 г.

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза за периода 2024-2027 г., изготвена от Института за анализи и прогнози.

Данните показват умерено подобрение във външната среда през прогнозния период, при запазване на съществени геополитически рискове.

През 2024 г. се очаква ускорение на растежа на брутния вътрешен продукт на България до 3.2%, подкрепен от вътрешното търсене, след което прогнозата е за леко забавяне на икономическата активност в периода 2025–2027 г. През прогнозния период темповете на нарастване на заетостта и заплащането на труда ще се забавят.

Средногодишната инфлация за 2024 г. се прогнозира на 2.4%, като инфлационните процеси в страната ще продължат да затихват по линия най-вече на очакваната динамика при международните цени.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest