Публикуван е тримесечният бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания“

Мненията на финансовите посредници в настоящото издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания“, показват, че оценката им за текущата икономическа ситуация остава задоволителна.

Очакванията за икономическия растеж през второто тримесечие преминаха на положителна територия.

Подобряват се очакванията на анкетираните за годишния темп на икономически растеж и заетостта през второто тримесечие. Инфлацията леко ще ускори темпа си до края на полугодието на фона на слабо поевтиняване на лева спрямо щатския долар. Борсовите индекси на местния капиталов пазар ще се повишат.

Pin It on Pinterest