Публикуван е тримесечния бюлетин „Финансов сектор: оценки и очаквания“

Мненията на финансовите посредници в третото издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания“ отразяват техните оценки и очаквания, произтичащи от ситуацията с глобалната пандемия COVID 19. 

Анкетираните очакват забавяне на българската икономика през третото тримесечие на 2020 г. Заетостта ще продължава да намалява, но с по-малки темпове спрямо очакванията в предходното издание. Финансовите посредници предвиждат и нарастване на междуфирмената задлъжнялост и слабо повишение на инфлацията.

Pin It on Pinterest