Публикуван е списъкът с одобрените проектни предложения по Национална програма за младежта

Министерство на младежта и спорта публикува днес, 15 ноември 2021 г., одобрените проектни предложения за 2021 г. по Национална програма за младежта (2021-2025).

Резултатите са от проведената процедура за набиране на проектни предложения със срок за кандидатстване 27.09.2021 г. 
    Пълният списък на одобрените и неодобрените проектни предложения е публикуван на електронната страница на ММС, раздел „Програми“ – Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) и на Националната информационна система на младежта. Организациите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени да сключат съответните договори във възможно най-кратки срокове. Проектите ще бъдат реализирани през 2022 г. и са със срок на изпълнение от 3 до 6 месеца. 
    На първата сесия имаше 71 проектни предложения, но само 10 са одобрените. Общата стойност за финансиране на проекти с младежка насоченост по Националната програма за младежта е 570 000 лв., а по одобрените вече 10 проекта стойността е 210 640 лв. 
    Организациите с неодобрени проектни предложения, които отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане по национални програми за младежта, ще могат да кандидатстват отново във втора процедура за набиране на проектни предложения през 2021 година по Национална програма за младежта, която се очаква да бъде обявена до няколко дни. 
    Дирекция „Младежки политики“ ще проведе информационна кампания и консултации, с които ще подпомогне организациите, които желаят да кандидатстват във втората сесия. 
    Пълния списък с одобрените одобрените проектни предложения по Национална програма за младежта (2021-2025) може да намерите тук и тук.

Pin It on Pinterest