Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юни

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юни 2020 г. възлиза на 24 561,8 млн. лева.

Вътрешните задължения са 6 236,2 млн. лева, а външните 18 325,6 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 20,9 %, като делът на вътрешния дълг е 5,3 %, а на външния дълг – 15,6 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от         25,4 %, а външните – от 74,6 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 юни 2020 г. е в размер на 110,2 млн. лева. Вътрешните гаранции са 63,2 млн. лева, а външните – 47,0 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на юни 2020 г. достига до 23 141,9 млн. лева или 19,7 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 956,8 млн. лева, а външните – в размер на 17 185,1 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през юни 2020 г. възлиза на 1 646,9 млн. лева, вътрешните гаранции са 63,2 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП  1,4 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Pin It on Pinterest