Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за септември

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на септември 2020 г. възлиза на 29 168,2 млн. лева.

Вътрешните задължения са 5 983,2 млн. лева, а външните 23 185,0 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 24,5 %, като делът на вътрешния дълг е 5,0 %, а на външния дълг – 19,5 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от         20,5 %, а външните – от 79,5 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 септември 2020 г. е в размер на 175,6 млн. лева. Вътрешните гаранции са 73,4 млн. лева, а външните – 102,2 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на септември 2020 г. достига до 27 688,4 млн. лева или 23,3 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 643,6 млн. лева, а външните – в размер на 22 044,8 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през септември 2020 г. възлиза на 1 686,6 млн. лева, вътрешните гаранции са 73,4 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП 1,4 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Pin It on Pinterest