Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за януари

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на януари 2021 г. възлиза на 28 955,4 млн. лева. Вътрешните задължения са 5 982,3 млн. лева, а външните 22 973,1 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 23,2 %, като делът на вътрешния дълг е 4,8 %, а на външния дълг – 18,4 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 20,7 %, а външните – от 79,3 %.

            Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 януари 2021 г. е в размер на 227,8 млн. лева. Вътрешните гаранции са 72,3 млн. лева, а външните – 155,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,2 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на януари 2021 г. достига до 27 504,3 млн. лева или 22,1 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 643,6 млн. лева, а външните – в размер на 21 860,7 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през януари 2021 г. възлиза на 1 718,2 млн. лева, вътрешните гаранции са 72,3 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Pin It on Pinterest