Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за юли

Министърът на финансите Асен Василев взе участие в редовното заседание на Съвета ЕКОФИН, което се проведе на 13.07.2021 г. в Брюксел.

По време на срещата министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС приеха първата група решения за изпълнение на Съвета за одобряване на национални планове за възстановяване и устойчивост.

С резултатите от заседанието може да се запознаете в бюлетина „Основни икономически и политически решения в ЕС“.

Pin It on Pinterest