Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за септември

На 10 и 11 септември в гр. Бърдо, Словения, се проведе неформално заседание на Съвета ЕКОФИН.

По време на заседанието министрите и управителите на централните банки на държавите – членки на ЕС обсъдиха влиянието на климатичните рискове върху регулирането на финансовия сектор и вариантите за насочване на Специални права на тираж на МВФ към уязвими страни. Участниците в заседанието насочиха своето внимание към устойчивото възстановяване и сценариите за фискално приспособяване и данъчното облагане през новото столетие.С резултатите от заседанието може да се запознаете в бюлетина „Основни икономически и политически решения в ЕС“.

Pin It on Pinterest