Публикуван е бр. 4/2020 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

През третото тримесечие на 2020 г. индикатора на икономическата активност в България (ИИА) отново отчете спад, главно поради продължаващото влошаване на неговия цикличен компонент.

Най-силен негативен ефект се наблюдаваше по линия на по-неблагоприятните нагласи на предприемачите за бизнес средата в страната и понижената икономическа активност във външната среда. Предварителната оценка за ИИА през четвъртото тримесечие се подобрява, но ще остане на отрицателна територия.

Пълният текст на изданието може да намерите тук.

Pin It on Pinterest