Публикуван е бр. 3/2020 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

През второто тримесечие на 2020 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) продължи да се понижава, под влияние на въведените ограничителни мерки за овладяване на пандемията.

Влошаването се дължеше преди всичко на по-ниската циклична позиция. Водещо негативно влияние върху ИИА имаха индексът на промишленото производство, оборотът в търговията на дребно, натоварването на мощностите в индустрията и ограничаването на икономическата активност във външната среда. Оценката за ИИА през третото тримесечие на 2020 г. показва задълбочаване на спада, тъй като наличните данни обхващат повече информация за влиянието на пандемията върху икономическата активност.

Пълният текст на изданието може да намерите тук.

Pin It on Pinterest