България

Публикуван е бр. 2/2023 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

Публикувано е тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“ (ИИА).

През второто тримесечие на 2023 г. ИИА продължи да се понижава и остана на отрицателна територия за второ тримесечие поред, отчитайки стойност от -0.52 спрямо -0.17 през предходното тримесечие. Това развитие отразяваше задълбочаването на спада на цикличната позиция на икономиката.

Пълният текст на изданието може да намерите тук.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest