Публикуван е бр. 1/2021 г. на тримесечното издание „Индикатор на икономическата активност в България“

През четвъртото тримесечие на 2020 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) остана на отрицателна територия, но следваше възходящо развитие, главно поради подобрението на неговия цикличен компонент.

Най-силен положителен ефект се наблюдава по линия на по-слабо песимистичните нагласи на  предприемачите за бизнес средата в страната. Предварителната оценка за ИИА през първото тримесечие на 2021 г. също се очаква да се подобри.

Пълния текст на изданието може да намерите тук.

Pin It on Pinterest