България

Публикациите на български изследователи в авторитетни научни списания се удвоиха за 10 години

Броят на публикациите на български изследователи във висококачествени и влиятелни научни списания се е удвоил през последните 10 години.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова по време на информационно събитие, посветено на сътрудничеството на МОН с Clarivatе.

Компанията осигурява националния абонамент и достъп на български научни институти и висши училища до базите данни Web of Science, InCites и до други функционалности. Това сътрудничество датира от 2008 г. когато за първи път се осъществи абонамент за Web of Science. Това повиши видимостта на българските автори, техните изследователски резултати, качеството на изследователската работа и засили международното сътрудничество, посочи проф. Петрова.

Сред добавените нови функционалности са и CABI, който допълва изследванията в областта на селскостопанските науки и глобалното здравеопазване, Derwent innovation, даващ достъп до глобални патентни данни.

Министерството на образованието и науката има важна роля в насърчаването на научните изследвания. През последните три години се наблюдава 30% ръст в използването на Web of Science от български институции спрямо предходния тригодишен период. Увеличеното използване на свой ред води до подобряване на броя и качеството на публикациите на нашите изследователи, изтъкна проф. Петрова. Тя припомни, че генерираните данни са от съществено значение и за годишните издания на Рейтинговата система на висшето образование.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest