Проведе се заседание на Изпълнителния комитет към Съвместната комисия за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ

Заседание на Изпълнителния комитет към Съвместната комисия по прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната се проведе днес, 29 юни, в Централния военен клуб в град София.

По време на заседанието бяха обсъдени въпроси от всички области на споразумението, включително провеждане на съвместни подготовки и учения, развитие на инфраструктурата на договорените съоръжения, развитие на комуникационните системи и киберсигурност и др.

Заседанието беше проведено чрез видеоконферентна връзка и в него от българска страна участваха членовете на Изпълнителния комитет и ръководителите на подкомитети в съответствие с Решение №878/12.11.2009 г. на Министерския съвет на Република България. От българска страна във форума участваха представители на Министерството на отбраната и Българската армия, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и водите. Американската страна включваше представители на Европейското командване на Силите на САЩ, компонентните му командвания и Офиса за отбранително сътрудничество към посолството на САЩ в България.

Pin It on Pinterest