Проведе се разговор между министър Банов и генералният директор на БНР

Във връзка с проявения обществен интерес към общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение Закона за радио и телевизия и с многобройните запитвания от медии, публикуваме информация за срещата

  Министърът на културата Боил Банов и генералният директор на БНР Андон Балтаков проведоха видеоконферентен разговор днес.
  Срещата се състоя по покана на министър Банов, по повод представения за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение Закона за радио и телевизия.
  Покана за провеждане на разговори в рамките на общественото обсъждане ще бъде отправена от страна на Министерството на културата и към другите заинтересовани институции – Съвета за електронни медии (СЕМ) и Българската национална телевизия (БНТ), които са част от процеса на взимане на решения, свързани с бъдещото финансиране и начин на управление на обществените медии.

Pin It on Pinterest