България

Проведе се национално състезание по природни науки

УЧЕНИЦИ ИЗМЕРВАХА СЪРДЕЧЕН ПУЛС ПО КАРДИОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

60 ученици от цялата страна се включиха в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки. Тази година темата бе “Природните науки и медицината”, която постави учениците в близки до живота и реалността ситуации, изправи ги пред проблеми, които могат да бъдат решени чрез знания и умения по природни науки – химия, биология, физика, и математически изчисления.

Участниците имаха задача да определят честотата на сърдечния пулс по кардиограма, да направят изводи за мощността на сърцето и да обяснят защо налягането на китката не е толкова точно, колкото това на лакътя. Учениците заедно измерваха, смятаха, боравиха с формули, дори се налагаше сами да съставят формули.

Задачите в това състезание са интердисциплинарни и много близки до живота, за да може всеки ученик да разпознае себе си и като компетентен в съответната природна област, и като гражданин, който може да бъде полезен и има самочувствие на човек, който се справя с предизвикателства.

Състезанието измерва съобразителност и способност за преценка. Една от оценяваните компетентности при представянето на отборите е свързана с това доколко състезателят умее да създава интерес у публиката и доколко е убедителен.

Решаваща за състезанието е думата “умения”, която е в основата на екипната работа на формираните отбори.

Всеки регион от страната участва с по двама състезатели. Участниците бяха разпределени на случаен принцип в десет отбора с по шестима състезатели.

На първо място с 49.3 точки е отборът, в който участваха Дона Димова от МГ във Варна, Стилиян Узунов от ПМГ във Велико Търново, Траян Илиев от ПМГ в Силистра, Кристина Манова от ПМГ в Ямбол, Валерия Стоянова от ППМГ във Враца и Красимир Маргаритов от Езиковата гимназия в Добрич.

Тази година домакин на състезанието беше Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest