Променя се статутът на държавен имот в Тетевен

Поради отпаднала необходимост с Решение на Министерския съвет се отнема имот-публична държавна собственост, от Българската агенция по безопасност на храните.

Имотът се намира в гр. Тетевен и представлява самостоятелен обект с площ 171 кв. м. С акта на Министерския съвет се променя и неговият статут в частна държавна собственост. Съгласно Закона за държавната собственост имотът преминава в управление на областния управител на Ловеч.

Pin It on Pinterest